Vastuullinen BRP-kuljettaja

Turvallisuus on jokaisen vastuulla

Sea-doo-vesijetin omistaminen ja ajaminen on puhdasta iloa. Olemme yhdessä vastuussa siitä, että se on palkitseva kokemus kaikille.

Toimi turvallisesti

Ajattele omaa ja toisten turvallisuutta!

 • Noudata käyttäjän käsikirjassa annettuja suosituksia.
 • Varmista, että kaikilla on kelluntaliivit ja märkäpuvut.
 • Varmista, että hätäkatkaisin on kiinnitettynä ranteeseesi tai kelluntaliiviisi.
 • Pidä turvaetäisyys toisiin aluksiin, rantaan ja merkittyihin virkistysalueisiin.
 • Älä aja vesijettiä huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Mahdollisuuksien mukaan aja yhdessä toisten kanssa, sillä seura lisää turvallisuutta.

Toimi oikein

Noudata ajaessasi sääntöjä!

 • Huomioi paikalliset määräykset ja noudata niitä.
 • Tarkista säätiedotuksista ajo-olosuhteet.
 • Varmista, että polttoainetta ja akkuvirtaa on tarpeeksi.
 • Tarkista, että kaikki hallintalaitteet toimivat asianmukaisesti.
 • Ota mukaan vetoväline ja viestintäväline.
 • Varmista, että vesijetti on vakuutettu ja rekisteröity ja että sinulla veneilylupa (tarvittaessa). Varmista, että nämä asiakirjat ovat helposti saatavilla ajon aikana.
 • Kunnioita vesilleraskurampin sääntöjä.
 • Pysy poissa kielletyiltä alueilta, ja hidasta nopeutta satamissa ja alueilla, joissa aallonmuodostaminen on kielletty.

Toimi ympäristöystävällisesti

Sinun leikkikenttäsi on meidän yhteinen leikkikenttämme: pidä siitä huolta!

 • Hävitä jätteet maalla, älä heitä niitä veteen.
 • Älä aiheuta vahinkoa kasveille tai eläimille.
 • Varmista, että vesijettisi vastaa paikallisia ympäristömääräyksiä.
 • Huuhtele moottoria mahdollisimman vähän.